A részletes falunapi programot hamarosan közzétesszük.

Tájékoztató a falunapi helypénzről: megtekintés

A jelentkezési lap letölthető innen.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a nyári betakarítási munkákra kellő körültekintéssel kell felkészülni, ezért különösen fontos a munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratás, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmazza.

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak olyan erő-és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát az üzemeltető elvégezte, és el van látva legalább 1 darab 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.

Ezúton felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a betakarítási munkák végzését a tűzvédelmi hatóság fokozottan ellenőrzi, a tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben pedig tűzvédelmi bírságot szab, szabhat ki.
A részletszabályokról a
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/91307-...
honlapján vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Kirendeltségén (Kisvárda, Mátyás király út 109. ) tájékozódhatnak.

Rétközberencs, 2016. június 29.

Váriné Lunczer Enikő jegyző nevében és megbízásából:

dr. Battyányi Ágnes
aljegyző

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatása a 2016.05.09-től induló képzésekről.

A tanfolyamok listája letölthető innen.

A képzésekre történő jelentkezés csak személyesen történhet, miután megvizsgáltuk, hogy az ügyfél megfelel a GINOP program bevonási feltételeinek. A képzésre való jelentkezéshez feltétlenül szükséges a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, és a szakképzettséget igazoló bizonyítvány/bizonyítványok. (amennyiben az ügyfél rendelkezik szakképesítéssel is)

Jelentkezés legkorábbi időpontja: 2016.05.09 ( 8-as szoba)

Rétközberencs Önkormányzat közérdekű hírei

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban: Vtv.) 11/A. § bekezdései alapján a Kormányhivatal március 31. napjáig a vadászterületek határára vonatkozóan ajánlást tesz közzé.

A vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

Fentiek alapján Rétközberencs Község Önkormányzata az alábbiakban teszi közzé a Vtv. 11/A.§ szerinti ajánlásokat, amelyek az alábbi linken elérhetők:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/97662470/Kisv%C3%A1rda_aj%C3%A1nl%C3...

Tartalom átvétel
© Rétközberencs Önkormányzat. m