TOBORZÁS : 2016. november 30-án 13:30.
Helye : Várszínház és Művészetek Háza – 4600 Kisvárda, Flórián tér 20.TÁJÉKOZTATÓ
a
2016. szeptember 10-én, szombaton
megrendezésre kerülő
RÉTKÖZBERENCSI FALUNAPRÓL

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy:
- A rendezvényen a karszalag viselése kötelező! A karszalagokat a helyi lakosok a helyszínen vehetik át 12.00 órától 17.00 óráig.
- Karszalagot ingyenesen csak a Rétközberencsen állandó lakcímmel jelentkezőknek adunk, akiknek a tartózkodási helye is Rétközberencsen van!
Az ilyen ügyfelektől kérem, hogy a bejelentkezéseket október hónapban tegyék meg, mivel a jövőben Önkormányzatunk a támogatásokat nem tudja biztosítani.
- Karszalagok a helyszínen vásárolhatók, felnőtt jegy: 1.000.- ft, gyermek jegy: 500.- ft.
- Az étel – és italjegyek kiküldése szeptember 8-án, csütörtökön, és 9-én, pénteken történik zárt borítékban, átvételi elismervénnyel. A jegyek kiosztására szintén a fentiek jellemzők, tehát csak a Rétközberencsen állandó lakcímmel jelentkezőknek adunk, akiknek a tartózkodási helye is Rétközberencsen van!
Kérem, hogy aki véletlenül nem kapta meg a jegyeket, vagy bármilyen reklamációja van, szombaton, a rendezvényen forduljon a rendezőséghez!
- Az ételek és italok kiosztására a helyszínen 14.00 óra és 17.00 óra között kerül sor a jegyek ellenében, tehát azokat ne hagyják otthon!
Kérem, hogy ez időn belül mindenki vegye át az ételeket és italokat, mert 17.00 órakor az osztás befejeződik!
Az ételhulladék és szemét a kijelölt hulladékgyűjtőbe kerüljön.
- A tombolák egy példányát a karszalag-átvevő sátornál elhelyezett gyűjtődobozba kérjük behelyezni, legkésőbb 16.20.-ig! A másik példányt mindenki tartsa magánál!
- Az ingyenesen igénybe vehető játékokat (trambulin, kiskörhinta, ugráló, stb.) mindenki saját felelősségére használhatja! A szolgáltató felügyelőinek utasításait mindenki köteles betartani, Ők mondják meg azt is, hogy hány éves kortól lehet azokat használni! Ebbe az Önkormányzatnak nincs beleszólási joga.
- A Polgárőrség a Fehértag út bejáratánál szolgálatot teljesít, irányítja a forgalmat. Oda gépjárművel behajtani csak a rendezőségnek, meghívott vendégeknek és árusoknak van joga!
Kérjük a gépjárművel rendelkezők megértését, és azt, hogy gépkocsijaikat a kijelölt parkolókban hagyják (pl. iskola, óvoda előtti rész, iskola udvara, stb.)!
- A „FALUJÁRÓ KISVONATOT” is mindenki saját felelősségére használhatja. A vezető és a kisvonaton tartózkodó polgárőr, vagy rendező utasításait mindenki köteles betartani! Mozgó járműre fel- vagy leszállni TILOS! A kisvonat először 12.30-kor indul a sportpályáról, és körjáratban, meghatározott időközönként közlekedik.
Útvonal, fel- és leszállási helyek: Sportpálya – Általános Iskola – Reál bolt – Fő út és Répásszeg út kereszteződése – Híd – Fényes út és Jókai út kereszteződése - Fő út és Répásszeg út kereszteződése – Reál Bolt - Általános Iskola – Sportpálya.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Rétközberencs, 2016.09.07

Zborai Tiborné
polgármesterTájékoztató a falunapi helypénzről: megtekintés

A jelentkezési lap letölthető innen.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a nyári betakarítási munkákra kellő körültekintéssel kell felkészülni, ezért különösen fontos a munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratás, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmazza.

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak olyan erő-és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát az üzemeltető elvégezte, és el van látva legalább 1 darab 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.

Ezúton felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a betakarítási munkák végzését a tűzvédelmi hatóság fokozottan ellenőrzi, a tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben pedig tűzvédelmi bírságot szab, szabhat ki.
A részletszabályokról a
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/91307-...
honlapján vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Kirendeltségén (Kisvárda, Mátyás király út 109. ) tájékozódhatnak.

Rétközberencs, 2016. június 29.

Váriné Lunczer Enikő jegyző nevében és megbízásából:

dr. Battyányi Ágnes
aljegyző

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatása a 2016.05.09-től induló képzésekről.

A tanfolyamok listája letölthető innen.

A képzésekre történő jelentkezés csak személyesen történhet, miután megvizsgáltuk, hogy az ügyfél megfelel a GINOP program bevonási feltételeinek. A képzésre való jelentkezéshez feltétlenül szükséges a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, és a szakképzettséget igazoló bizonyítvány/bizonyítványok. (amennyiben az ügyfél rendelkezik szakképesítéssel is)

Jelentkezés legkorábbi időpontja: 2016.05.09 ( 8-as szoba)

Rétközberencs Önkormányzat közérdekű hírei

Tartalom átvétel
© Rétközberencs Önkormányzat. m